Współpraca ze środowiskiem biznesowym? To możliwe!

W każdym obszarze naszego życia można zaobserwować zwiększającą się rolę sztucznej inteligencji. Jedną z możliwości, która umożliwi rozwój tego sektora jest inwestycja w centra badawczo-rozwojowe. Na takie rozwiązanie zdecydował się chiński producent sprzętu, który coraz odważniej inwestuje na rynku europejskim. Jedno z takich centrów zostanie uruchomione w Warszawie. Jak podaje Bartosz Biskupski, szef TCL Research Europe, w centrum tym pracować ma ponad 100 specjalistów od sztucznej inteligencji (AI). Informacja ta cieszy nas szczególnie, dlatego że TCL planuje współpracować z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W tym celu dyrektor generalny TCL Research Europe Bartosz Biskupski i dziekan wydziału prof. dr hab. Paweł Strzelecki podpisali list intencyjny. Zadeklarowano w nim wymianę doświadczeń między ekspertami biznesowymi i naukowcami w pracach nad AI oraz współpracę w zakresie prac naukowych.

Podpisane porozumienie jest przykładem ukazującym tkwiący w uczelniach wyższych potencjał do współpracy także ze środowiskiem biznesowym. Wierzymy, że taka współpraca jest korzystna dla każdej ze stron i przyczyni się do zwiększania świadomości o miastotwórczej roli działających instytucji.

Życzymy owocnej współpracy!

Więcej informacji nt. inwestycji znajdziecie na stronie:
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23855517,tcl-otwiera-w-polsce-najwieksze-centrum-badawcze-poza-chinami.html#Z_BoxBizImg

Posted in Aktualności, Ekspertyzy, raporty, opracowania, publikacje, recenzje.